Collected Tweets

Kwee kwee kwee kwee Cheeweewoo cheeweewoo cheeweewoo Eye tway you eye tway yoo Eeeoooyaww eeeooyaww Tsktsktsk Deeek Deeek Ascrung ascrung ascrung Xheek xheek Wheeup wheeup Hee hee hee Wawk wawk wawk Eent eent eent eent Pwee pwee pwee pwee Pieurrr pieurrr Tseet tseet Chidda chidda chid Chidda chidda chid Bwee bwee Yis yis yis yis […]

Collected Tweets Read More »